欧宝体育竞猜

138-2398-5956

欧宝体育竞猜

欧宝体育竞猜

欧宝体育官网app:江苏苏宁首发(vs深圳)1顾超;5周云,27杨博...

欧宝体育官网app

Jiangsu Suning starts (vs Shenzhen)

Jiang苏sun ing starts (VSS很真)

1 Gu Chao; 5 Zhou Yun, 27 Yang Boyu, 2 Li Ang, 20 heimiti (U23); 24 Jixiang, 22 Wu Xi (c), 10 teshera, 33 vacaso, 11 Xie Pengfei; 26 Santini

1 G UC号; 5 Zhou Y UN, 27 yang BO与, 2 Lian个, 20 黑咪替 (U23); 24 J i想, 22 w U ξ (从), 10 特设人啊, 33 v ACA so, 11 X IE peng非; 26 San替你

Substitute 3 Tian Yinong, 7 Luo Jing, 8 Feng Boyuan, 12 Zhang Xiaobin, 16 Gao Tianyi (U23), 18 Zhang Lingfeng (U23), 19 Zhang Yan (U23), 23 Eder, 29 Zhang Cheng, 32 Huang Zichang (U23), 35 Huang Zihao (U23), 38 Xie Zhiwei (U23)

Substitute 3 Tian Yinong, 7 Luo Jing, 8 Feng Boyuan, 12 Zhang Xiaobin, 16 Gao Tianyi (U23), 18 Zhang Lingfeng (U23), 19 Zhang Yan (U23), 23 Eder, 29 Zhang Cheng, 32 Huang Zichang (U23), 35 Huang Zihao (U23), 38 Xie Zhiwei (U23)

服务热线 案例中心 联系我们 返回顶部